Általános rész
 1. Az Üdülő igénybevételének feltétele a személyi azonosság, valamint a térítési díj befizetésének igazolása. A szoba átvétele előtt valamennyi kedvezményre jogosító igazolást be kell mutatni, ellenkező esetben csak teljes térítési díj és Idegenforgalmi Adó megfizetése mellett vehető igénybe az Üdülő. A bejelentkezés illetve szolgáltatási szerződés megkötése egyben a házirend elfogadását is jelenti.
 2. Amennyiben a vendég a kijelölt helyeken kívül, engedély nélkül dohányzik, az ANTSZ hatósági bírságot szabhat ki! A bírság megfizetésére a dohányzó köteles, illetve az intézmény számára kiszabott bírságot is továbbterheljük. Dohányzásra kijelölt hely, a földszintről nyíló hátsó teraszon kihelyezett tábla melletti asztal. A tiltott helyen történő dohányzásból fakadó kár illetve az esetleges hatósági bírság megtérítése az elkövető feladata. Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a bírság mértéke meghaladhatja az egymillió forintot is a hatályos jogszabályok szerint.
 3. Étkezési igény csak előzetesen foglaláskor jelezhető. Az étkezések meghatározott, előre egyeztetett időpontokban vehetők igénybe a földszinti étteremben. Az étkezési időpontokról érkezéskor minden esetben kollégáink tájékoztatást adnak. Az előre egyezetett időpontoktól eltérőt kérni előzetes megbeszélés alapján lehetséges, módosítani azonban az adott időpont előtt 2 munkanappal lehetséges. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezt a lehetőséget bizonyos esetekben csak felár ellenében tudjuk biztosítani!
 4. Az üdülő teljes területére és az épületbe tilos (mérettől és típustól függetlenül) bármilyen állatot behozni!
 5. Ágynemű hiány illetve rongálás esetén az ágyneműket az alábbi áron köteles a szobában lakó megtéríteni.
 6. A szobákban elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakért a szállás igénybevétele ideje alatt a szobában lakók egyetemlegesen felelnek. A berendezési tárgyak sérülése illetve eltűnése esetén a házirend mellékletében leírt árak alapján köteles azt a kár okozója, illetve ha ez nem állapítható meg, akkor a szoba lakói megtéríteni.
 7. A szobákat elfoglalni az érkezés napján 15.00 órától lehet, illetve a szobákat a távozás napján 10.00 óráig kell elhagyni. Csomagmegőrzési lehetőséget biztosítunk.
 8. A szálláshelyen történő elhelyezés alapesetben 2-3 fős szobákban történik a megrendelővel előzetesen egyeztetett szobabeosztás alapján. Egyágyas elhelyezésre felár ellenében van lehetőség, aktuális árlistánk alapján. ( www.csicsergo.hu/arak )
 9. Elektromos sütő- és főzőberendezést a szobákban használni tilos és életveszélyes.
 10. Cégünk nem felel a vendégek közti esetleges nézeteltérésekért vagy konfliktusokért, de a törvényes előírások értelmében megteszi a szükséges intézkedéseket a rend fenntartására az elszállásolási intézmény területén belül.
 11. Az üdülő területére behozott személyes értéktárgyakért (jellegüktől és értéküktől függetlenül) az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 12. A vendég egyetért azzal, hogy ott tartózkodása idején a szobába, munkaköri kötelezettsége elvégzésére, beléphessen a takarítónő, a karbantartó esetleg az üzemeltető más alkalmazottja.
 13. A vendég a megérkezésekor saját érdekében azonnal ellenőrzi a szoba berendezésének állapotát és működését, az esetleges hibákat azonnal jelenti a recepción. Ellenkező esetben, az esetleges nem bejelentett hibákért felelősségre lesz vonva, mint ha saját maga okozta volna ezeket. A szobában felmerülő problémákat kérjük jelezze a recepción, hogy ki tudjuk javítani a hibát
 14. Az épületben levő berendezési tárgyakat, székeket, asztalokat és ágyneműt, paplant és párnát, valamint a pótágyakat és matracaikat tilos kivinni az épületből!
 15. A vendégnek tilos a szobában és a társas területeken a berendezés átrendezése, a bútorok elszállítása, a televízió készülékek, elektromos készülékek és az elektromos hálózat, internetes hálózat vagy más berendezések javítása és ezekbe bárminemű beavatkozása. Ellenkező esetben köteles a kár megtérítésére amit, ezáltal okoz.
 16. Az egész objektumban és mindenekelőtt a szobákban a vendég nem használhatja saját villanyfogyasztóit. Ez az előírás nem vonatkozik a személyes higiénét szolgáló villanyfogyasztók illetve az informatikai eszközök használatára /telefon, laptop, borotva, hajszárító stb. / Ellenkező esetben a vendég köteles megtéríteni a kárt, amit ez által okoz.
 17. Biztonsági okok miatt 10 év alatti gyermeket ne hagyja a szobán vagy az objektum más területein felnőtt felügyelete nélkül hagyni. Cégünk a felügyelet elmulasztása miatt bekövetkezett balesetek és károk miatt semminemű felelősséget nem vállal.
 18. Biztonsági szempontból a vendég köteles tiszteletben tartani az ajtókon a csak a „személyzet részére” és a „veszélyes” típusú jelzést.
 19. Kérjük ne tegyenek olyat, amivel az épület külső vagy belső állagát veszélyeztetik, rongálják, a berendezési felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használják!
 20. Kérjük takarékoskodjon az árammal, ha nem tartózkodik a szobában, akkor ne hagyja égve a villanyt, zárja el a csapot!
 21. Amennyiben a szoba az átlagosnál szemetesebb vagy az ágyak huzatát, a paplant, párnát, falat, függönyt valami beszennyezi, ami egyszerű takarítással nem távolítható el (pl. lábnyomok a falon, folt a függönyön, ágyon stb.), akkor extra takarítási költséget számolunk fel, amelynek összege 1500 Ft­/ szoba.
 22. A szobák elhagyása esetén minden esetben kérjük csukják be a TETŐABLAKOKAT, más ablakokat, mert egy esetleges vihar, zápor esetén a szobákba beeső csapadék tönkreteszi a berendezést- az ebből adódó károkért a szoba lakói egyetemlegesen felelnek! Amennyiben munkatársaink észlelik a nyitva maradt ablakokat akkor pótkulcs használatával bemennek a szobákba és becsukják az ablakokat és ezzel kapcsolatosan utólagos reklamációt nem fogadunk el.
 23. A házirendet be nem tartó vendég esetében, illetve aki bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el, saját vagy más testi épségét veszélyezteti a szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére és az üdülő területéről való kitiltására, valamint bűncselekmény és károkozás esetén a hatályos jogszabályok alapján eljárást is indítani.
 24. Az épületben tűzjelző rendszer működik, mely füst érzékelése esetén lép működésbe, ezért az egész épületben szigorúan tilos a dohányzás.  A vétkesen okozott tűzriadó költsége az elkövetőt terheli- ennek összege 40.000,-Ft. Tűz esetén a menekülési útvonalat világító táblák jelzik, illetve a házirend mellékletét képező alaprajz alapján a legközelebb eső lépcsőházon keresztül kell az épületet elhagyni. A menekülési útvonalakon (folyosó, lépcsőház, kijáratok) akadályozó tárgyakat (pl. szék) elhelyezni tilos.
 25. Amennyiben az étkezés büféasztalról történik, a korlátlan ételfogyasztás biztosított, azonban onnan élelmiszert későbbi elfogyasztás céljából kérjük, ne hozzon el. Ellenkező esetben az étkezés ára újból terhelésre kerül a számlájukra.
 26. Az étkezések ideje az étteremben feltüntetve található meg, ezektől eltérő időpontokban étkezés szolgáltatást nem áll módunkban biztosítani.Menürendszerű étkezések esetén pontos időpontok, büféasztalos étkezés esetén pedig időintervallum kerül meghatározásra. Az étteremből tányért, poharat, ételt kivinni nem szabad!
 27. Szálláshely által nyújtott térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások: pingpongasztal, sporteszköz-kölcsönzés, fürdési lehetőség, röplabdapálya, kosárlabda, focipálya, csónakázási lehetőség, internet, sporthorgászat (saját felszereléssel a szálláshely szabályzata szerint). A kölcsönzés feltétele egy fényképes igazolvány leadása a büfében. A sportszerekben, egyéb tárgyakban okozott károkat a kölcsönbe vevő köteles megtéríteni. Billiárd és csocsóasztal pénzfizetés ellenében áll kedves Vendégeink rendelkezésére.
 28.  A szálláshelyen büfé-recepció működik. Ha kérdése van, illetve segítségre van szüksége, forduljon kollégáinkhoz bizalommal.
 29. A szemetet minden nap kollégáink leviszik, kérjük reggeli után a szemeteseket a folyosón elhelyezni. Szelektív szemétgyűjtésre lehetőség van az udvaron és a társalgókban is. Pelenkaszemetes igényelhető. A szennyvízrendszerben dugulás léphet fel pelenka, tisztasági betét vagy szemét bedobásának eredményeképpen, amelynek javítási költségét a lakók kötelesek fizetni.  Kérjük kedves vendégeinket, hogy a WC-be tampont, betétet, törlőkendőt, ételmaradékot NE DOBJANAK! Csoportok esetében a szennyvízrendszerben fellépő, a fenti cselekményekből következő meghibásodás esetén javítási díjat kérünk. A csoport megérkezését követően az első három alkalom díjmentes (figyelmeztetést szóban jelezzük), utána munkaidőben (munkanapokon 8.00-16.00 között) 3000 Ft/alkalom munkaidőn kívül illetve ünnepnapokon 5000 Ft/alkalom. Párhuzamos csoportok esetén az összeget létszámarányosan osztjuk fel.
 30. Kérjük, hogy a  műanyag és papír italos dobozokat, üveget összenyomva helyezzék a szemétbe! Veszélyes hulladékot (elemet pl.) kérjük ne dobjanak a szemétbe! Kérjük, ne szemeteljenek sem az épületben, sem annak területén, a cigarettacsikkeket ne dobják el az udvaron!
 31. Az épületben presszó és étterem üzemel. Az ételekhez tartozó poharakat, tányérokat illetve evőeszközöket az étteremből kivinni szigorúan nem szabad!
 32. A tóban fürdeni a bólyákkal kijelölt területen lehet saját felelősségre. 18 éven aluliak csak felnőtt felügyelete mellett strandolhatnak! A fürdés előtt ill. után tusolási lehetőség az épület végében található vizes blokkban van. Cégünk az esetleges balesetek esetén semminemű felelősséget nem vállal.
 33. A pihenés érdekében 23.00 óra után kerüljük a hangoskodást, illetve a közösségi terek (főként emeleti társalgók) használatát.
 34. Kérjük a szobában és az objektum más területein lehetőség szerint ne hallgassák hangosan a rádió és televízió programot.  23.00 - 6.00 óráig kérjük Önöket az éjjeli nyugalom betartására.
 35. A vendégeink zárt parkolóban parkolhatnak, azonban a parkoló nem áll őrzés alatt, ezért a parkoló autókért illetve a benne hagyott tárgyakért cégünk felelősséget nem vállal.
 36. Kérjük, hogy a földszinti Göcsej terembe a be- ill. kijáráshoz az épületben található terembejárati ajtót használják. Sáros, vizes cipővel, lábbal ne használják a termet. A kézműves tevékenységekhez minden esetben terítsék le az asztalokat műanyag terítővel (ezt a büfében lehet kérni). A terembe ételt bevinni, ott étkezni nem lehet!
 37. A kültéri bútorokat, napernyőket amennyiben elviszik a teraszokról kérjük hozzák vissza a használat után!
 38. Áramszünet esetén cégünk áramfejlesztő berendezéssel átmenetileg biztosítja a szolgáltatást.  Az áramfejlesztő berendezés elindítása előfordulhat, hogy fél óra időtartamot is igénybe vesz, illetve zajjal jár a működése. Az áramszünet miatt elmaradt, félbeszakadt programokért felelősséget nem vállalunk! Gázhiány ill. áramszünet esetén az étlapváltoztatás jogát minden esetben fenntartjuk ill. esetlegesen hideg ételekkel oldjuk meg a gázhiány ill. áramszünet idejére eső étkezéseket.
 39. Tűzrakás szabályai: Tűzrakási szándékát köteles mindenki előre jelezni a recepción, engedély nélkül tűzrakás még a kijelölt helyen is tilos! Tüzet rakni a Szabadidőközpont területén csak az arra kijelölt helyen lehet. Minden esetben munkanapokon 7.00-13.00 között kell jelezni a büfében. A tüzet a program befejeztével minden esetben el kell oltani! Díja 5000 Ft/alkalom amely tartalmazza a fa árát (1 talicska) és a nyársak használatát.
 40. A főzéshez a konyhából edényeket, étkészletet stb. biztosítani nem áll módunkban, a büfében azonban rendelkezésre állnak az alapvetően szükséges eszközök, tányérok, ezen kívül itt műanyag tányért, poharat, evőeszközt is lehet vásárolni. Kérjük, hogy a konyhai készletet ill. a bográcsot elmosva, kitisztítva hozzák vissza!
 41. A társalgókban hűtő és mikrohullámú sütő áll kedves Vendégeink rendelkezésére. Az itt elhelyezett ételekért és italok eltűnésért felelősséget nem vállalunk! Az ÁNTSZ szabályai szerint a büfében és a konyhában levő hűtőkbe a vendégek ételeit/italait tárolni (még üres kapacitás esetén sem) áll módunkban. Köszönjük megértésüket!
 42. A vendégek által külső helyszínen vásárolt italokat és ételeket az étteremben vagy a rendezvényteremben kizárólag 2000 Ft/fő dugódíj ellenében fogyasztható. Ezen italok hűtését és tárolását, csomagolását kinyitását nem vállaljuk.
 43. Kérjük, óvják a Szabadidőközpontban található növényeket, bokrokat, ágaikat; hajtásaikat ne törjék le, a facsemetéket ne tapossák le, parkolás során ne menjenek neki a parkolót szegélyező bokroknak! A szalonnasütéshez nyársakat ne a Szabadidőközpont területén vágjanak!
 44. Bababarát eszközök korlátozott számban igényelhetők. Erről érdeklődjön kollégáinknál. A gyermek játékokat, hintákat, játszóteret 12 éves korig használhatóak, 12 év felett használni veszélyes!
 45. Vendéget fogadni, előzetes bejelentés mellett, cégünk képviselőjének engedélyével szabad.
 46. Talált tárgyak esetében, ha a talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, kollégáink őt értesítik és jelentkezése esetén részére a dolgot késedelem nélkül átadják, vagy a szállítási költség vállalásával elküldik részére. Ha az átvételére jogosult személye nem állapítható meg, a talált tárgyat három hónapon át megőrizzük.Ha a jogosult a dologért három hónap alatt nem jelentkezik, cégünk nem őrzi tovább.
 47. Baleset esetén alapvető gyógyszerek és kötszerek a recepción igényelhetők.
 48. Diétás/különleges/speciális étkezést előzetes jelzés alapján tudunk biztosítani. Az alábbi étkezések igénylésére van lehetőség felár ellenében: laktóz-, hús és szénhidrát szegény (paleo, glutén és laktózmentes) étkezés. Felárat menürendszerű étkezés esetén számolunk fel (ajánlat szerint), és a speciális étkezést külön megjelölt étkezési jeggyel lehet igénybe venni. Büféasztalos étkezésnél felárat nem számítunk fel, a szolgáltató ebben az esetben biztosítja a büféasztal kínálatánál legalább egyfajta speciális étel felszolgálását.
  A speciális étkezési igényeket minden esetben a végső létszámmal együtt kell leadni, ennek elmulasztása esetén a szolgáltató nem tudja garantáltan biztosítani a speciális étkezést.
 49. Az étkezési időpontok az alábbi időpontokban választhatók maximum egy órás időtartamban létszám függvényében. Reggeli 7.30-9.00;  Ebéd 12.00-14.00; Vacsora 17.30-19.00. Kirándulás esetén alkalmanként felár ellenében biztosítani tudjuk a korai reggelit és/vagy késői vacsorát az alábbiak szerint: 7.30 előtti reggeli: alkalmanként 100,- Ft/fő/megkezdett óra 19.00 utáni vacsora: alkalmanként 100,- Ft/fő/megkezdett óra.

  Táborozás és erdei iskola esetén érvényes kiegészítő szabályok

 50. A cégünkkel szerződött felelős személy, vagy az általa kijelölt tábort/erdei iskolát vezető/kísérő pedagógus vagy felnőtt felelős a csoport tagjainak teljes biztonságáért, programjáért, magatartásáért. A tábor területét csak az osztályfőnök/felügyelő tanár engedélyével lehet elhagyni.
 51. Étkezési időpontok táborozás/erdei iskola esetén: Reggeli 8.00-8.30, Ebéd 12.00-12.30 és vacsora 17.30 és 18.00.
 52. A megrendelők által szerevezett programokhoz személyzetet illetve eszközöket biztosítani nem áll módunkban. Cégünk által szervezett programok/modulok megrendelésére legkésőbb érkezés előtti 30. napig van lehetőség.
 53. Az étkezések (büféasztalos reggeli, menürendszerű ebéd és vacsora) az étteremben kerülnek felszolgálásra. Hidegcsomag igénylésére van lehetőség előzetes egyeztetés után. Hidegcsomag igényeket leadni az adott étkezés előtt 5 nappal lehetséges. Meleg étkezést hidegcsomagra váltani turnusonként legfeljebb két alkalommal lehetséges.
 54. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a választott erdei iskola modulok listáját legkésőbb érkezés előtt 30 nappal írásban jeleznie kell a szolgáltató felé. A határidő elmulasztása esetén a szolgáltató nem minden esetben tudja garantálni az adott program megszervezését! A megrendelt, majd a helyszínen lemondott programok árát sajnos nem áll módunkban visszatéríteni.
  A választott programokat tartalmazó erdei iskola órarendet a szolgáltató összeállítás után  megküldi a megrendelő részére. A választott programok 9.00-16.00 közötti kezdéssel kerülnek megrendezésre (kivétel az esti vadles és a szalonnasütés).
 55. Az általunk szervezett kenyérlángos program minden esetben honlapunkon lévő leírás szerint alakul. Ez a program egy kóstoló jellegű ételbemutató, a megsütött kenyérlángos mennyisége nem tesz ki egy étkezést (a felszolgált mennyiség kb. 10 dkg/fő).
 56. Kérjük nem szemeteljenek az épületben, és az üdülő területén! Minden szobában és minden fürdőszobában található szemetes, ha ezek megtelnek, a szemetet az udvaron található kukákba kell levinni és a recepción kérhető új szemeteszsák. Annak érdekében, hogy a szemét minél kevesebb helyet foglaljon a műanyag palackokat, papírdobozokat nyomd össze és veszélyes hulladékot (elemet pl.) ne dobd a szemétbe!
 57. Csoportos foglalás esetén az ágyneműt érkezéskor a táborvezetőnek adjuk át és távozáskor kérjük lehúzni és fajtánként szétválogatva (paplanhuzat, párnahuzat és lepedő) összegyűjteni az I. emeleti társalgóban. Az ágyneműt átszámoljuk és amennyiben az összes átadott ágynemű nincs meg, akkor azt a házirendben meghatározott árakon kell megtéríteni.
 58. Amennyiben a szobád az átlagosnál szemetesebb, extra takarítási költséget számolunk fel, amelynek összege 2500 Ft­/ szoba.

  Horgászattal kapcsolatos kiegészítő szabályok

 59. A horgászatért cégünk nem kér plusz díjat, díjmentes kiegészítő szolgáltatás.
 60. Csak a sporthorgászat engedélyezett, a kifogott halat minden esetben haladéktalanul vissza kell dobni a tóba.
 61. Egy időben egy horgász maximum egy horgászbottal horgászhat.
 62. A halakat etetni szigorúan tilos!
 63. Aki a fenti szabályokat megszegi, kártérítési felelősséggel tartozik!
 64. A horgászokat cégünk bármely kollégája ellenőrizheti, a szabályok megszegőit cégünk a horgászattól eltilthatja
 65. Kérjük a horgászokat, hogy a tópartról a szemetet a szemetesbe dobják, ne hagyják a parton, ne dobják a tóba!
 66. A bójákkal kijelölt fürdőhelyen tilos a horgászat!

Extra díjak károkozás illetve a tárgyak eltűnése esetén

Ágyak megrongálódása, tönkretétele
25000 Ft
Ajtók betörése, megkarcolása
49000 Ft
Apartman asztalterítő
1000,-Ft
Csaptelepek
3500 Ft
Dohányzóasztal terítő
600,-Ft
Éjjeli lámpa
1800,-Ft
Éjjeliszekrény
5000 Ft
Étkezőasztal székekkel
29000 Ft
Evőeszköz
800,-Ft/db
Extra takarítás
1500 Ft
Felmosó fej
1500 Ft
0Felmosó nyél
1800 Ft
Felmosó vödör
1800 Ft
Fényzáró roló
19 000 Ft
Fogas
3500,-Ft
Függöny
9000 Ft
Függönykarnis
2000 Ft
Fürdőszobai kispolc
5000 Ft
Fürdőszobakulcs
500 Ft
Fürdőszobaszőnyeg
1000,-Ft
Hűtő mini
40 000, Ft
Íróasztal
7000,- Ft
Izzó eltörése, eltűnése
1000,-Ft
Kanapé/Kanapéágy
74900 Ft
kenyérvágó kés
500,-Ft
Kép
1500,-Ft
Kisasztal (dohányzó)
5000 Ft
Kulcselhagyás
10000 Ft
Lapostányér, Mélytányér, bögre        
800,-Ft/db
Lepedő
2200 Ft
Minikonyha
150 000 Ft
Mosdó
4000 Ft
Paplan
5000 Ft
Paplanhuzat
3700 Ft
Parkettázás anyag+munkadíj
7000 Ft/m2
Párna 
3800 Ft
Párnahuzat
2000 Ft
Pohár
400,-Ft
Puff
6000 Ft
Radiátor termosztát
9000 Ft
Szappantartó
4500 Ft
Szekrények megrongálása
20000 Ft – 50 000 Ft
Szobafestés
30000 Ft
Szobai szemetes
2200 Ft
Teafőző
1800,-Ft
Törölköző
4000,-Ft
Törölköző tartó
1000 Ft
Tükör
4000 Ft
TV
55000,-Ft
Üvegezés
Felmérés alapján
Vágódeszka
300,-Ft
Vállfa
400 Ft
WC
6000 Ft
WC tartály
9000 Ft
WC ülőke
4000 Ft
Zuhanycső
2000,-Ft
Zuhanykabin
45000 Ft

Minden egyéb károkozás megtérítése felmérés alapján történik!

Csicsergő Szabadidőközpont Nova

A Csicsergő Szabadidőközpont a csend és nyugalom szigete. Csodálatos természeti környezet, fantasztikus konyha Zalában, Göcsej Szívében.

Ajánlatkérés
Árak
Környék
Rólunk
Képgaléria
GYIK
Házirend

Lépjen kapcsolatba velünk!

Informácók, szállásfoglalás, marketing:
 • Cím:
  Csicsergő Szabadidőközpont - Nova
  8948 Nova, Zuggó köz 1.
 • Szállás:
  +36-20-277-2040
  Esküvő szervezés:
  +36-20-525-4456
 • Email:
  info@csicsergo.hu