Cerkev v Novi je bila zgrajena leta 1778. Čeprav nekateri raziskovalci temu oporekajo, bi naj načrte zanjo pripravil znameniti arhitekt Menyhért Hefele, ki mu je škof János Szily naročil dokončanje že začete gradnje. Hefele je oblikovanjem notranjosti prostora zagotovil idealne površine za zidne poslikave Istvána  Dorffmaistra.  

 

 

 

 

 

 

 Pogodbo z umetnikom je škof sklenil 8. oktobra 1779. V pogodbi se je Dorffmaister zavezal, da bo celotno notranjost cerkve poslikal z motivi, ki jih je naročil škof Szily.
 

 

 

 

V prvi kupoli svetišča je upodobil Sveto Trojico, v štirih vogalih pa štiri kreposti. V drugi kupoli se nahaja prizor Marijinega očiščenja, v štirih vogalih pa štirje cerkveni očaki. V tretji kupoli je na ogled Angelski pozdrav, v vogalih pa štirje evangelisti. Ob ograji zbora se nahaja venec angelov, ki igrajo na glasbene instrumente.
Poslikava glavnega oltarja prikazuje Marijin vnebohod, s kipom svetega Štefana na eni in svetega Ladislava na drugi strani.
V osrednji kupolni se na evangelijski strani nahaja oltar Svetega Križa, na drugi strani pa oltar svetega Petra in Pavla.
Po zapisih je cerkev bila blagoslovljena leta 1782, ko je škof Szily cerkvi podaril ciborij in kelih, ki sta nepogrešljiva pri katoliškem bogoslužju.

Prva pomembnejša prenova cerkve je bila leta 1895, ko so zaradi zamakanja strehe zamenjali strešno kritino. Zamakanje je v tem času že močno poškodovalo stropnih fresk. Nekaj let pozneje so neurja spet poškodovala stavbo, zato so znova obnovili notranjost cerkve, ko so prvič restavrirali tudi freske. Dela je izvedel Erik Bogdánffy-Pauly. Pozneje so freske restavrirali še dvakrat in sicer leta 1935/36 jih je prenovil Károly Királyfalvi Kraft, leta  1969/70 pa József Prudzik.

Kljub občasnim prenovam je cerkev konec 20. stoletja bila v stanju, da so jo že skoraj razglasili za življenjsko nevarno. Takrat je samouprava naselja Nova ustanovila fundacijo za cerkev v Novi, ki je začela s pripravljalnimi deli za prenovo. Leta 1992 je bil prenovljen zvonik in južna, vhodna fasada. Leta 1993 je bilo zamenjano ostrešje in prenovljena celotna zunanjost cerkve.
Restavriranje notranjosti cerkve se je začelo leta 1995, dela je vodil umetnik restavrator Lajos Velledits.

Še istega leta je bila končana prenova zakristije. Leta 1997 se je začelo restavriranje stropne freske »Angelski pozdrav«, nadaljevali so proti prezbiteriju nato pa po stranskih zidovih nazaj proti zboru. Zaradi obsežnih poškodb na freskah je restavratorje čakala težka naloga, vendar pa nas bo zahvaljujoč kakovostno opravljenemu delu v cerkvi v Novi pričakal biser baročne umetnosti, ki je dostojen duhovnosti 18. stoletja in je popolnoma v skladu z zahodno krščansko kulturo.